Carlsberg kolonn 52

Ph förbereder för ny tappmaskin