Försäkring

På Peterson & Hansson har man jobbat som försäkringsbolagens förlängda arm i över 40 år. – Våra servicebilar är komplett utrustade med allt som behövs för att ta hand om exempelvis vatten-, brand- och inbrottsskador.

Vi jobbar med de flesta försäkringsbolagen och har serviceavtal med bland andra kommunen och flera privata fastighetsägare, berättar Roger. Förutom underhåll av fastigheter är det vanligast att teamet rycker ut vid vattenskador. Om någon olycka har inträffat i bostaden tar man kontakt med det försäkringsbolag som man har sin hemförsäkring hos. Man får berätta vad som hänt och var man bor. Försäkringsbolaget i sin tur tar då kontakt med närmsta avtalade byggare. I Falkenbergs kommun är det just Peterson & Hansson Byggnads AB.– Försäkringsbolaget ringer eller mejlar oss och vi kontaktar den drabbade och gör en besiktning.

Sedan jobbar vi som försäkringsbolagets förlängda arm och rapporterar fortlöpande till dem under arbetets gång. Vi har jobbat med försäkrings- och servicejobb länge att det inte finns något vi inte kan lösa. Allt byggrelaterat kan vi ta hand om, och är det något speciellt har vi ett brett kontaktnät fyllt med specialistkompetens. När man jobbar med den här typen av jobb är det såklart viktigt att vara tillgänglig för sina kunder och snabbt kunna ha någon plats.