Jana Fastigheter - Giganten 5

Nybyggnad av flerbostadshus på Nyhem i Halmstad. PH's entreprenad avser mark och grundläggningsarbeten. Betongarbeten skall utföras på ca 2500 m2 för parkeringshus och källare.