Pågående projekt

  • Kv Bacchus
  • Sandlyckan Äldreboende, Kungsbacka
  • GeKåsbyn
  • Kassematten 2, Derome Varberg
  • Hjorten, Fabo Falkenberg
  • Carlsberg Tapphall, Falkenberg
  • Kakel och Bygg Kontor och Lager, Falkenberg
  • Morup-Lyngen Lägenheter, Fabo Falkenberg
  • Rejmes Halmstad
  • Paulins Väg Lägenheter, Båstad